Now showing items 1-1 of 1

  • Motivační systém firmy 

    Kotasová, Monika
    Diplomová práce se zabývá motivačním systémem vybrané společnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zaměřuje na teoretické poznatky, které slouží k pochopení daného tématu. Je zde popsána podstata motivace, ...