Now showing items 1-2 of 2

  • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

    Koubková, Martina
    Bakalářská práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě quick-mix k.s. V úvodu bakalářské práce je vymezen pojem reporting a teoretická východiska, dále je popsán současný způsob uskutečňování reportů ve firmě. Cílem práce ...
  • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy 

    Koubková, Martina
    Diplomová práce se zabývá oblastí zpracování vnitropodnikových směrnic ve společnosti quick-mix k.s. V teoretické části vysvětluji pojem a obecný význam vnitropodnikových směrnic, dále požadavky na vypracování konkrétních ...