Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán 

    Tupý, Maroš
    Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre slovenské popredné vinárstvo VILLA VINO RAČA. Je zložená zo štyroch častí. V Prvej časti sa budem venovať vymedzeniu problému a následnému cieľu práce. V ...