Now showing items 1-6 of 6

 • Geolokace stanic v síti Internet 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodami geolokace stanic v síti Internet, či-li odhadem geografické polohy neznámé stanice, která je do této sítě připojena. Úvodní část práce popisuje metody, které k určování pozice nepotřebují ...
 • Mobilní aplikace pro administraci CMS 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh designu a vývoj mobilní aplikace pro vzdálenou správu systému Kentico CMS/EMS přes rozhraní REST. Práce klade důraz na agilní přístupy k vývoji, především na metodiku Test-Driven Development ...
 • Počítačové zpracování přílohy účetní závěrky 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce se zabývá přílohou účetní závěrky a sestavením jejího algoritmu. Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Musí se vytvářet každé účetní období a každý rok se musí ...
 • Realizace komponent v redakčním systému Joomla 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce popisuje vytvoření a implementaci komponenty pro správu elektronické knihovny do redakčního systému Joomla. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to komponenta nebo redakční systém. ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku. Hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, ...
 • Vývoj aplikace pro platformu Windows Phone 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem aplikace ke službě eÚčty.cz pro platformu Windows Phone pomocí vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2013. Zaměřuje se také na následnou distribuci ve Windows Store a ...