Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba držáku 

    Isakidis, Petr
    Cílem této práce je návrh vhodné technologie pro výrobu držáku SPZ a blinkrů na motocykl z tenkého ocelového plechu. Výrobní série je 600 000 kusů. Pro výrobu je zvolen materiál 11 321.1 ve formě svitku plechu. Součástí ...
  • Výroba kotevního prvku 

    Isakidis, Petr
    Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia programu M2I-K předkládá technologii pro výrobu kotevního prvku z ocelového plechu 11 321.1. Na základě literární rešerže byla zvolena optimální technologie stříhání a ...