Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza efektivnosti provozu nízkoenergetických budov 

  Muškát, Petr
  Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání nákladů na vytápění rodinného dvoudomu před zateplením s původními výplněmi a po zateplení včetně dalších úsporných opatřeních. Bakalářská práce se také zajímá o možnosti čerpaní ...
 • Financování developerských projektů 

  Svoboda, Petr
  Tato práce pojednává o realitních developerských projektech. Mezi hlavní cíle patří analýza současné situace na poli realitního developmentu a možné způsoby financování takovýchto projektů. Jako výstup tento text přináší ...
 • Metody hromadného oceňovaní nemovitostí 

  Tomec, Václav
  Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oceňování nemovitostí v České republice. Zejména jaké metody jsou pro výpočet ocenění využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému účelu jsou ...
 • Návratnost investic do brownfieldů 

  Hořelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem opuštěných lokalit, nebo-li brownfieldů v městě Brně. V první části práce je vysvětlen pojem brownfield, popsány možné příčiny vzniku a naznačeny možné zdroje a rizika při revitalizaci ...
 • Připrava pozemků pro developerský projekt 

  Černý, Petr
  Tématem bakalářské práce je příprava pozemků pro developerský projekt. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce jsou v jednotlivých kapitolách popsány procesy, nutné k zahájení, přípravě a realizaci ...
 • Přístupy k znovuvyužití památkových objektu 

  Barňák, Tomáš
  Práca stručne definuje základne pojmy v oblasti pamiatok a základné rozdelenia. Možnosti vlastníkov pamiatkových objektov, ich práva a povinnosti. Načrtáva možnosti akú podporu majú a môžu mať pamiatkové objekty zo strany ...
 • Transformace realitního odvětví v postkrizovém období 

  Dvorská, Michaela
  Hlavním tématem diplomové práce je realitní odvětví, jeho základní principy fungování, struktura a faktory vlivu. Diplomová práce analyzuje současné postkrizové trendy v realitním sektoru, jejich původ a příčiny se zvláštním ...
 • Trh bytů a jejich financování ve Zlíně 

  Karásek, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na trh s byty a jejich financování ve městě Zlín. Je rozdělena na dvě části a to teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti bydlení a ...
 • Trh rezidenčních nemovitostí v Jihomoravském kraji 

  Jaššová, Marta
  Diplomová práce analyzuje vývoj v oblasti rezidenčních nemovitostí ve vybrané lokalitě a ve zvoleném časovém intervalu. V úvodní části se věnuje základní terminologii realitního trhu a následně odhaluje souvislosti v ...
 • Uvedení nové realitní kanceláře na trh 

  Holman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení realitní kanceláře na trh. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského plánu nové realitní kanceláře Perníkové reality s.r.o., charakterizovat práci realitního makléře a popsat ...
 • Vliv bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových plynů 

  Hošková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vlivem bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových plynů. V teoretické části jsou doporučeny návrhy na snižování emisí skleníkových plynů v bytovém sektoru a popis environmentálních dopadů ...
 • Vliv nových institutů na kulturu řízení stavebního podniku 

  Březina, Josef
  Předkládaná disertační práce se zabývá kulturou řízení stavební firmy v návaznosti na nové instituty, které jsou v České republice zaváděny především po našem vstupu do společenství států Evropské unie. Pod zde uváděnými ...
 • Vliv stavebního spoření na českou ekonomiku 

  Bergerová, Sandra
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti stavebního spoření. Cílem této práce je identifikovat dopad stavebního spoření na českou ekonomiku. V první části jsou popsány obecné ...
 • Vývoj trhu obchodních nemovitostí v Brně 

  Zouhar, Matěj
  Diplomová práce analyzuje trh obchodních nemovitostí v Brně, se zaměřením na ná-kupní centra. Dále se zabývá určení marketingové strategie OC Olympia Brno. V rámci marketingové strategie byla vytvořena SWOT analýza, a z ...