Now showing items 1-3 of 3

 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu 

  Brychtová, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení služeb Hotelu U Labutě ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o menší hotel, v jehož okolí se nachází řada konkurenčních hotelů. Důležitou část práce tvoří analýza současného stavu ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Myslivna 

  Izák, Filip
  Diplomová práce se zaobírá problematikou kvality poskytovaných služeb hotelu Myslivna Brno. Jedná se o hotel, jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné pomocí řady opatření zvýšit. Při zpracovávání práce jsem ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Izák, Filip
  Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti investice společnosti s ručeným omezeným STAMACO engineering na základě vybraných metod hodnocení investičních projektů včetně formulace doporučení o realizaci. ...