Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění hotelu biomasou 

    Jána, Tomáš
    Tématem této bakalářské práce je v teoretické části užití biomasy ve vytápění a ve výpočtové části zpracování projektu pro vytápění hotelu biomasou. Projekt řeší jednopatrovou budovu hotelu s restaurací a s místnostmi pro ...