Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepční návrh dávkovače písku 

    Jíša, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní ...
  • Konstrukce brzdičky příze s mechanickým přidržováním stroje Air-Jet 

    Jíša, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá popisem metod zpracování textilních vláken do příze, a dále jednotlivými stupni výrobní linky s podrobnějším zaměřením na způsoby dopřádání, především na strojích firmy Rieter AG ve Švýcarském ...