Now showing items 1-4 of 4

 • Generátor vizitek 

  Jílek, Josef
  Dnes jsou vizitky samozřejmou součástí profesního i osobního života a plní roli nosiče základních informací. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, pomocí které si každý bude moci jednoduchou formou ...
 • Manipulační vozík 

  Jílek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému s mezioperační přepravou materiálu a konstrukcí manipulačního vozíku pro převoz rolí podlahové krytiny. Vozík byl navržen s cílem zvýšení bezpečnosti práce a usnadnění ...
 • Průmyslová hala 

  Jílek, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové haly v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 30 m, délky 84 m a výšce odpovídající skladebné výšce konzoly 9,0 m. V hale jsou ...
 • Výroba součásti Klec ECR 10 12 

  Jílek, Josef
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti Klec ECR 10 12, která společně s maticí slouží jako montážní prvek při výrobě autobusů. Navržený plechový dílec z oceli 11 321 tloušťky 1,5 mm je vyráběn v roční sérii ...