Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Jílek, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá použitím fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků firmy lisovna TILL s. r. o. Hodnocení je provedeno pomocí programů Microsoft EXCEL a MathWorks MATLAB, za použití hlavních atributů a ...
  • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu TILL s.r.o. 

    Jílek, Stanislav
    Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí počítačové sítě pro firmu Lisovna TILL s.r.o. Konkrétně vychází z analýzy dvou budov, které firma vlastní a do kterých je zapotřebí zavést novou univerzální kabeláž z důvodu modernizace ...