Now showing items 1-3 of 3

 • Mateřská škola 

  Jílková, Kateřina
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic Sendwix, založený na základových pasech. Obvodové zdivo je zatepleno z ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Rodinný dům Křtěnov 

  Jílková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu. Objekt se nachází v mírně svažitém terénu v katastrálním území obce Křtěnov. Rodinný dům je tvaru T a jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, který je navržen ...