Now showing items 1-17 of 17

 • 3D tiskárna typu Delta 

  Němec, Radek
  Tématem této diplomové práce je návrh a konstrukce FDM delta 3D tiskárny obsahující 32bitovou elektroniku, magnetickou tiskovou hlavou a další potřebné periferie. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému rozboru problematiky ...
 • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
 • Carboxymethyl Cellulose As The Binder For The Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Demand for the high energy density batteries significantly increased along with the rapid development of new power source depending technologies. While these technologies are rapidly evolving, the battery industry is lagging ...
 • Effect of Compaction Pressure to the Electrochemical Properties of the Electrodes for Li-S Accumulators 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Over the last decade, demand for batteries increased a lot thanks to the wearable devices and electric cars. The current trend in all industries is reducing the size and weight of batteries and increasing their capacity. ...
 • Influence Of Ambient Temperature On Electrochemical Parameters Of Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  With the increasing popularity of electric vehicles, the demand for their range is increasing and thus demand for the batteries that power them. Range of current electric vehicles using Li-ion battery technology is around ...
 • Modification Of The Production Of Positive Electrodes For Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The rapid development of electrical wearable devices and electric cars is forcing battery industry into developing more efficient and economic energy storage systems. One of the attractive candidates among these systems ...
 • Modifikace 2. Ziegler-Nicholsovy metody pro případy, kdy metoda selhává. 

  Jaššo, Kamil
  Práca bude zameraná na overenie využitia dopravného oneskorenia spôsobeného prevodníkmi diskrétneho regulátoru na nastavenie jeho parametrov pomocou Ziegler-Nicholsovej frekvenčnej metódy v prípadoch kedy táto metóda zlyháva.
 • Multifunkční modulární 3D FDM tiskárna 

  Indra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou 3D tiskáren, jejich rozdělení dle principu funkce a jejich konstrukcí. U FDM tiskáren jsou kromě tiskových materiálů uvedeny druhy pohybových systémů použitelných pro FDM 3D tisk a je ...
 • Směšovač filamentu s proměnným podílem vstupních materiálů pro FDM 3D tiskárny 

  Hráček, Michal
  Tato bakalářské práce se zabývá teorií ohledně 3D tisku a 3D tiskáren a možností směšování dvou filamentů. Práce je zaměřena zejména na extruder, který je jednou z hlavních částí 3D tiskárny, ale také na uchycení a chlazení ...
 • Stavba DLP 3D tiskárny 

  Brandejs, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou DLP 3D tisku a návrhem tiskárny založené na této technologii. Součástí je náhled do různých metod 3D tisku, popis jejich funkce, porovnání vlastností a objasnění, čím je DLP tisk zajímavý ...
 • Studium elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy 

  Kekelák, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy. V teoretické části práce je popsán princip, historie a konstrukce článků lithno iontových baterií. Samostatná kapitola je ...
 • Testování prototypového zařízení využívající metodu elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) 

  Zsigmond, András
  .Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickými procesy v lítium-iontových bateriích. Pro charakterizaci různých elektrochemických procesů se používá metoda nazývaná elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS). V ...
 • Vizuální navigace vozidla 

  Jaššo, Kamil
  Práca pozostáva z rešerše známych riešení navigácie autonómne riadeného vozidla. V práci sú hlbšie popísané možnosti riadenia takéhoto vozidla, a využitie snímačov v autonómne riadených vozidlách. Z ...
 • Vliv lisovacího tlaku na elektrochemické vlastnosti elektrod pro akumulátory Li-S 

  Jaššo, Kamil
  Cieľom tejto diplomovej práce je popísať vplyv lisovacieho tlaku na vlastnosti lítium-sírových akumulátorov. V teoretickej časti práce je stručne popísaná všeobecná problematika a terminológia batérií a ich delenie. Ku ...
 • Vliv teploty na elektrochemické parametry akumulátoru Li-S 

  Bečan, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou lithium-sirných akumulátorů a vlivem teplot na jeho elektrochemické parametry. Teoretická část práce je věnována primárním a sekundárním bateriím a jejich vývoji v průběhu času, ...
 • Vzdálená kontrola 3D tiskárny 

  Kajzr, Miroslav
  Podstatou tejto práce je zhrnúť poznatky o 3D tlači, predovšetkým pri FDM technológií. Vytvoriť prehľad pouţívaných materiálov tlače FDM procesom, určiť ich výhody a nevýhody, technické parametre a pouţiteľnosť. Ďalším ...
 • Záporná elektroda pro sodno-iontové články 

  Šimek, Antonín
  Tato bakalářská práce obsahuje obecné seznámení s problematikou akumulátorů, jejich základní principy a rozdělení. Zaměřena je zejména na výzkum elektrodových materiálů pro záporné elektrody sodno-iontových akumulátorů, ...