Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh filtrů v proudovém, napěťovém a smíšeném módu s OZ pomocí autonomních obvodů 

  Jašek, František
  Tato bakalářská práce popisuje postup při návrhu kmitočtových filtrů s operačním zesilovačem pomocí autonomního zapojení. Nejprve je tu uveden postup odvození zobecněných autonomních obvodů s operačním zesilovačem, ze ...
 • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

  Jašek, František
  Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...
 • Návrh tepelného čerpadla voda-voda 

  Jašek, František
  V první části této diplomové práce je teoreticky popsán princip funkce kompresorového tepelného čerpadla, chladicí oběh, jeho hlavní části a pomocná zařízení. Druhá část se zabývá vlastním konstrukčním návrhem tepelného ...
 • Tepelná čerpadla – monitoring reálného provozu 

  Jašek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému pro tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA instalovaného v prostorách hudební zkušebny. Dále pak sběrem a vyhodnocováním naměřených dat a posouzením ekonomické ...