Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace žonglérských vzorů 

    Jašek, Roman
    Táto práca sa zaoberá možnosťami 3D vizualizácie žonglérskych vzorov. Sú v nej predstavené viaceré knižnice, ktoré sú pre daný problém použiteľné a tiež samotný koncept žonglérskych vzorov a ich zápisu. Nasleduje rozbor ...