Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu rekonstrukce nájemního domu v Českých Budějovicích na výši nájemného 

    Jašková, Andrea
    Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu rekonstrukce nájemního domu na cenu nájmu. Konkrétně řeší zateplení, výměnu oken, dveří a osazení nových balkónů. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti ...
  • Rodinný dům v Křenovicích 

    Jašková, Andrea
    Tato bakalářská práce je zacílena na návrh rodinného domu a vypracování jeho projektové dokumentace. Dům stojí na parcele č. 548/43 v katastrálním území Křenovice u Dubného v obci Křenovice. Rodinný dům je půdorysného tvaru ...