Now showing items 1-1 of 1

  • Využití informačních panelů na sloupech veřejného osvětlení 

    Tichý, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá problematikou sdělování informací obyvatelstvu. Nejprve je popsán současný stav této problematiky. V další části práce je proveden průzkum, který se snaží dokázat, jestli by bylo možné stávající ...