• Regulátor solárního ohřevu bazénu 

    Jablončík, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. ...
  • Řídicí jednotka dveřních systémů dopravních prostředků 

    Jablončík, Lukáš
    Tématem mé bakalářské práce je návrh řídicí jednotky pro dveřní systémy dopravních prostředků. Řídicí jednotka je navržena z moderních součástek s dostupností více jak deset let. Řízení je realizováno pomocí mikrokontroléru ...