Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení investičního záměru ve společnosti s obchodní činností 

    Jablonická, Lucie
    Cílem této diplomové práce je analýza finančních výkazů a výběr nejvhodnější varianty financování investičního záměru. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku investic, možnosti a zdroje financování a na problematiku ...
  • Úvěry poskytované malým a středním podnikům 

    Jablonická, Lucie
    Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování malých a středních podniků. V první části práce je uveden segment malých a středních podniků a jeho konkrétní vymezení. Další část se zabývá charakteristikou bankovních ...