Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci 

    Kosíková, Žaneta
    Předmětem bakalářské práce „Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci“ je popis a následná analýza zavedení inovace procesu ve vybrané firmě. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu inovace ...
  • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

    Jablonka, Ján
    Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...