Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická tvorba 3D modelů v programu Blender 

    Jablonský, Viktor
    Tento text vznikl jako součást diplomové práce a popisuje proces vytváření automatického generátoru 3D objektů pro program Blender. Součástí je stručné seznámení s aplikací Blender, dále jsou v dokumentu prezentovány některé ...
  • Komplexní systém pro tvorbu a správu webů 

    Jablonský, Viktor
    Práce popisuje systém, který umožňuje registraci zákazníků, jejich správu a s tím spojené úkony. Zahrnuje též možnost evidovat platby za poskytnuté služby. Především však registrovaným uživatelům dovoluje jednoduše vytvářet ...