Now showing items 1-3 of 3

 • Realizace podnikatelského záměru ve stavebnictví 

  Pech, Jiří
  Hlavní motivací podnikání je tvorba zisku. Pro tvorbu zisku je potřeba mít podnikatelský záměr. Abychom měli úspěšný podnikatelský záměr, musíme jej správně připravit a poté řídit. Celá práce je zaměřená na tvorbu, uvedení ...
 • Řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Pech, Jiří
  Hlavní motivací podnikání je tvorba zisku. Pro tvorbu zisku je potřeba postupovat v tvorbě ceny od nákladů. Abychom mohli mít prosperující stavební podnik, musíme náklady řídit a mít je pod kontrolou. Celá práce je zaměřená ...
 • Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Kráčmarová, Martina
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je „Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem“ v teoretické i praktické rovině. V teoretické části stručně vymezuji pojmy související s výběrem a vypracováním ...