Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce malé CNC frézky 

    Jagoš, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá stavbou malých CNC frézovacích strojů, a porovnáním CNC stolních frézek na světovém trhu. Dále je provedeno konstrukční řešení malé CNC frézky na základě využití současných a moderních trendů, ...
  • Ochranné kryty používané ve stavbě obráběcích strojů 

    Jagoš, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem pevných a pohyblivých ochranných krytů ve stavbě výrobních strojů. Dále seznamuje s různými způsoby blokování mechanických krytů v ochranné poloze, a uvádí přehled základních vzorců ...