Now showing items 1-9 of 9

 • Analogový spínač pro aplikace v technice spínaných proudů 

  Jahn, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem analogového spínače v technice spínaných proudů, který je realizován technologií CMOS. Návrh těchto spínačů byl realizován a následně simulován v prostředí CADENCE, kde byl kladen ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Gel Polymer Electrolytes Based On MMA With Ionic Liquids 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. Very promising ...
 • Gel Polymer Electrolytes for Use in Lithium-ion Batteries 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer ...
 • Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel 

  Pospíšilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi 

  Szotkowski, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o gelových polymerních elektrolytech vytvořených na bázi methylmethakrylátu s vybranými typy nanočástic. V práci jsou rozebrány i metody pro měření elektrochemických vlastností gelových ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření 

  Veselkova, Iuliia
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody ...
 • Nové gelové elektrolyty 

  Sumka, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá vlastnosťami gélových polymérnych elektrolytov, stručnými vlastnosťami ostatných druhov elektrolytov a materiálmi, ktoré sú používané pre prípravu polymérnych elektrolytov. V práci je rozobrané ...
 • Přírodní grafit jako záporný elektrodový materiál pro lithium-iontové akumulátory 

  Paulovics, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice lithium-iontových akumulátorů. Práce je zaměřena na záporné (anodové) elektrodové materiály a zabývá se studiem jejich elektrochemických vlastností. Cílem práce bylo studium ...