Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh uskladňovací nádrže 

    Jahodová, Miroslava
    Předmětem této bakalářské práce je návrh vertikální uskladňovací nádrže s pevnou střechou. První část obsahuje rozdělení uskladňovacích nádrží, výhody a nevýhody jednotlivých typů a dále pak konstrukční řešení vertikálních ...
  • Pevnostní návrh potrubí 

    Jahodová, Miroslava
    Předmětem této diplomové práce je pevnostní návrh potrubní větve spojující pec katalytického kontinuálního reformingu s reaktorem. Nejprve je proveden analytický návrh jednotlivých částí potrubí podle norem ASME VIII, ČSN ...