Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému a návrh změn 

    Jakúbek, Jakub
    Náplňou bakalárskej práce je zhodnotenie informačného systému spoločnosti Miškech, s.r.o., ktorá ponúka komplexné riešenia výstavby a rekonštrukcie rodinných domov. Prvá časť práce je venovaná teoretickým východiskám, ktoré ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Jakúbek, Jakub
    Náplňou tejto diplomovej práce je popísanie a analyzovanie informačného systému spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním a predajom hutného materiálu . Na vyhodnotenie jednotlivých častí systému budú využité rôzne analýzy, ...