Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie internetové společnosti 

    Pastor, Jiří
    Cílem diplomové práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro internetový portál nově založené společnosti, která se zabývá rezervačními službami. Práce obsahuje analýzu současné situace vnějšího a ...
  • Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. 

    Pastor, Jiří
    Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu ...