Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální měření s termovizní kamerou 

    Jakl, Oldřich
    Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
  • Použití termovizní kamery v měřicí technice. 

    Jakl, Oldřich
    Tato práce je zaměřená na použití termovizní kamery u metod aktivní termografie. V první části práce je seznámení s pasivní a aktivní termografií a se čtyřmi základními metodami aktivní termografie. Jsou to metody: metoda ...