Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie a ověření výroby malých ocelových ingotů 

    Jakubčíková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá návrhem ingotů z duplexních (austeniticko-feritických) korozivzdorných ocelí z hlediska minimálního výskytu osové pórovitosti. Optimální tvar a rozměr ingotu a podmínky odlévání jsou stanoveny na ...
  • Povrchové úpravy materiálů na bázi železa 

    Jakubčíková, Lucie
    Bakalářská práce pojednává o povrchových úpravách. Jsou zmíněny materiály na bázi železa a jejich značení. Je popsán proces porušování materiálů korozí a opotřebením. Následně je rozebráno hlavní téma předúprav povrchů, ...