Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická segmentace dokumentů 

    Jakub, Dušan
    Práce se zabývá rozčleněním dokumentů uložených jako obrázek do segmentů trojího druhu - pozadí, text a grafické objekty. Představuje různé způsoby řešení a podrobněji popisuje postup využívající Gaborovy filtry a neuronové ...
  • Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ 

    Jakub, Dušan
    Práce se zabývá dekompilací konstrukcí vysokoúrovňového objektového jazyka C++ ze strojového kódu. Je definován pojem zpětného překladu a popsány existující zpětné překladače s~důrazem na dekompilaci C++. Dále je představen ...