Now showing items 1-2 of 2

  • Technologické postupy pájení pouzder QFN 

    Jakub, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá technologickými postupy pájení pouzder QFN. Cílem teoretické části je popis QFN pouzder, jejich montáže a pájení přetavením na desky plošných spojů ve výrobě firmy Honeywell. Cílem praktické části ...
  • Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu 

    Jakub, Miroslav
    Bakalářská práce popisuje a zabývá se problematikou výroby desek plošných spojů. Je zaměřena především na problematiku procesu bezolovnatého HALu a vlivů vybraných faktorů na kvalitu ve výrobě firmy GATEMA s.r.o. v ...