Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová konstrukce pro násypku na obilí 

    Jakubcová, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem železobetonové konstrukce pro násypku na obílí. Konstrukce je umístěna z větší části v zemi a je jednou stěnou opřena o podzemní stěnu mlýna. Stěny jsou propojeny ...