Now showing items 1-2 of 2

  • Design elektrické žehličky 

    Jakubec, Jakub
    Predmetom mojej bakalárskej práce je vytvoriť elegantný a nadčasový dizajn elektrickej žehličky pre domáce alebo poloprofesionálne použitie v súlade s technickými, ergonomickými a estetickými požiadavkami. Cieľom je vytvoriť ...
  • Design poloprofesionálního šicího stroje 

    Jakubec, Jakub
    Diplomová práca je zameraná na design poloprofesionálneho šijacieho stroja s ohľadom na potreby krajčírov - živnostníkov a mikropodnikov. Cieľom dizajnu je priniesť nové ergonomické a atraktívne tvarové riešenie šijacieho ...