Now showing items 1-6 of 6

 • Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN - laboratorní úloha 

  Kaller, Ondřej
  Účelem tohoto semestrálního projektu je vytvoření koncepce laboratorní úlohy Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN, jež by byla alternativou úlohy měřené v předmětu BSES na jiném vzorku. Pro tuto laboratorní práci ...
 • Jednotka A/D převodníku s výstupem dat po sériové lince 

  Lecián, Petr
  Tato práce se zabývá měřením napětí a zpracováním takto získaných údajů. Zpracujícím systémem je v tomto případě šestnáctibitový mikrokontroler PIC firmy Microchip, který převádí vstupní data na výstupní pomocí zadané ...
 • Komunikace měřicích přístrojů s počítačem – návrh laboratorních experimentů 

  Cigánek, Jan
  Projekt se zabývá tvorbou programu pro automatizované měření. Zahrnuje hlavní teoretické rady, ukázky a možnosti při tvorbě programu v jazyce C++. Ukazuje komplikace v komunikaci s měřicími přístroji a popis programovacích ...
 • Komunikační adaptér pro systém sběru dat – hardwarová i softwarová realizace 

  Kašpar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je tvorba adaptéru pro systém sběru dat řízeného mikrokontrolérem. Funkce zařízení spočívá v sériovém asynchronním příjmu ASCII řetězce odeslaného ultrazvukovým tloušťkoměrem přenosovou rychlostí ...
 • Termoelektrický solární generátor 

  Kočvárek, Ondřej
  Úvod práce je věnován popisu fyzikální podstaty a konstrukce moderních polovodičových termoelektrických měničů. V práci jsou popsány jejich základní vlastnosti a nejvíce používané materiály pro jejich výrobu. Dále jsou ...
 • Zařízení pro dálkové ovládání terčů 

  Tkáč, Stanislav
  Úkolem této práce je vymyslet a zhotovit funkční zařízení, které má za úkol sepnout vždy jen jeden z několika (38 až 55) elektromagnetických ventilů. Ventil, který má být sepnut se volí buď z tlačítkové klávesnice, nebo z ...