Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Na Skřivánku v Chotěboři 

    Janáček, Jiří
    Hlavním úkolem diplomové práce je zpracování projektu pro provádění stavby polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři. Polyfunkční dům má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází prostory sloužící ...
  • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Čechovka 

    Janáček, Jiří
    Hlavním úkolem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby bytového domu v Hlinsku v Čechách. Práce obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími dopravními vztahy, ...