Now showing items 1-1 of 1

  • Model marketingu elektronického obchodu ve stavebninách 

    Kubín, Peter
    Práce se zaměřuje na přiblížení pojmu marketing a na aplikaci znalostí z marketingu a elektronického obchodu při zlepšování elektronického obchodu ve firmě, která se zabývá prodejem stavebniního materiálu.