Now showing items 1-20 of 54

 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • 3D data 

  Klusáček, Jan
  Cílem této práce je navrhnout metody které umožňují získání trojrozměrného modelu objektu, nasvíceného laserovým pruhem a snímaného kamerou. V první části práce je popsán teoretický princip získání trojrozměrného modelu a ...
 • 3D triangulační technika rekonstrukce objektů 

  Pospíšil, Petr
  Práce pojednává o 3D aktivní triangulační metodě rekonstrukce objektů. Byl sestaven měřící triangulační systém. Poté byl navržen a následně také zrealizován způsob jeho automatické kalibrace. Dále byly navrženy algoritmy ...
 • Automatické nastavení parametrů objektivu a orientace kamery 

  Zeman, Martin
  V projektu se řeší problematika nastavování parametrů objektivu (fokus, clona, zoom). Dále je práce zaměřena na detekci terče ve scéně a natáčení kamery za tímto objektem. Součástí projektu je i řešení ekvalizace histogramu.
 • Autonomní vozidlo pro model dopravní situace 

  Schneiderka, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem autonomního autíčka na autodráze Carrera 143. Předmětem ovládání autíčka je samovolné zastavení na semaforu při svítící červené, či zastavení před překážkou. Práce popisuje vyvinuté elektrické ...
 • Design and simulation of solutions to reduce the thermal resistance of lighting systems 

  Janáková, Ilona; Honec, Peter; Tulis, Vojtěch (IFAC, 2019-10-29)
  The paper focuses on some essential steps in the development of high power line light. The research within the solved project deals with the development of a special extruded profile with a cooling channel and with heat ...
 • Detekce a čtení UIC kódů 

  Zemčík, Tomáš
  Strojová detekce a čtení UIC kódů na železničních vozidlech umožňují automatizovat některé procesy na železnici a zajistit tak její bezpečný a efektivní chod. Tato práce poskytuje náhled do problematiky strojové detekce ...
 • Detekce a počítání LED s využitím SSE instrukcí 

  Stachera, Tomáš
  Témou tejto diplomovej práce je vytvoriť sadu inštrukcií pre detekovanie a počítanie LED na paneli výkonového zdroja s použitím algoritmov s SSE inštrukciami. Cieľom bude porovnať čas potrebný na spracovanie jednotlivých ...
 • Detekce a rozpoznávání obličeje 

  Ponzer, Martin
  Tato práce popisuje základní metody detekce a rozpoznávání obličeje jak z obrázku, tak z videosekvence. Všechny metody jsou určeny pro barevné snímky a jsou založeny na detekci kůže na základě její barevné informace. Pro ...
 • Detekce defektů v datech kamery 

  Blažej, Svätopluk
  Cieľom bakalárskej práce je implementácia algoritmov schopných rozpoznať rôzne typy defektov kamery za účelom analýzy kvality snímaného obrazu. Bakalárska práca zároveň vyhodnocuje rýchlosť a presnosť navrhnutého algoritmu ...
 • Detekce malých změn objektů pomocí kamery 

  Udvardy, Bálint
  Jeden ze základních problémů v počítačovém vidění je detekce a analýza pohybu ve snímané scéně. Tato práce je zaměřena na detekci malých změn v obraze pomocí záznějového jevu moaré. Hlavním cílem práce je, pomocí algoritmů ...
 • Gamifikace vidozáznamu robotů sledujících čáru 

  Soboňa, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním trajektórie vozidla sledujúceho čiernu čiaru na nemennom bielom pozadí a následným porovnávaním kvality prejdenia tejto dráhy jednotlivými vozidlami. V prvej časti práce je ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...
 • GUI pro operace nad obrazem v AR brýlích 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje oblasti systémů AR (Rozšířená realita – Augmented reality), zejména pak systémům tvořených pomocí headsetů VR (Virtuální realita – Virtual reality) a problematice jejich ovládání. V rámci této práce ...
 • Identifikace osob oční duhovkou 

  Čermák, Peter
  Táto práca pojednáva o biometrických metódach, s bližším zameraním na identifikáciu osôb podža dúhovky. Popisuje počiatky biometrie ako aj jej užitie v súčasnosti. Obsahuje všeobecný prehžad o najpoužívanejších a aj tých ...
 • Klasifikace dopravní scény 

  Vomela, Miroslav
  Práce představuje obecný přehled postupů používaných v aplikacích pro monitorování provozu. Jsou zde popsány různé přístupy pro řešení jednotlivých kroků procesu detekce vozidel. Je provedena analýza těchto metod. Dále se ...
 • Klasifikace objektů v obrazech 

  Gabriel, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou klasifikace objektů na základě příznaků získaných z obrazů. Práce patří do oboru počítačového vidění. Popisuje možné nástroje pro klasifikaci (např. neuronové sítě, rozhodovací ...
 • Kolorimetr 

  Škoda, Pavel
  Tato práce se věnuje analýze parametrů barev pro jejich následné využití v návrhu pří- stroje, který bude určen k měření jejich stálosti při kontinuální výrobě. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a znalosti ...
 • Lícování skici objektu s jeho snímkem 

  Kvasnička, Petr
  Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou detekování objektu s jeho náčrtkem, schématem, případně obrysem, který by měl reprezentovat porovnávaný objekt. Práce se zabývá tím, jak tuto problematiku vyřešit. Část ...
 • Lokalizace herních nástrojů 

  Černý, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou detekce objektů, které mohou být různých tvarů a barev. Cílem diplomové práce je určení polohy, směru pohybu, úhlu natočení a přiblížení hledaného objektu. Dosažené výsledky jsou ...