Now showing items 1-4 of 4

 • KIC Zašová - hrubá vrchní stavba 

  Janíček, Jakub
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby kulturního a informačního centra v Zašové. Práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis montovaného skeletu, zařízení staveniště, ...
 • Školící středisko Zašová - stavebně technologický projekt 

  Janíček, Jakub
  Předmětem práce je stavebně technologický projekt Školícího střediska v Zašové. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, technickou zprávu zařízení staveniště včetně výkresů, návrh hlavních ...
 • Výroba alternativních pelet 

  Janíček, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných technologií na výrobu pelet a briket. Důraz je kladen na technologii pro zpracování biomasy za účelem dalšího využití. Snadné využití biomasy je podmíněno homogenizací ...
 • Výroba pelet 

  Janíček, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem vlastností, úpravou a zpracováním biomasy do formy tuhého tvarovaného biopaliva. Obsahuje přehled požadavků na kvalitu pelet, návrhy způsobů zvyšování kvality pelet a metody zpracování suroviny ...