Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce a rozpoznání registrační značky z fotografie 

    Janíček, Kryštof
    Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla. Tento systém je rozdělen na tři části, kterými jsou detekce registrační značky, segmentace znaků a rozpoznání znaků. Pro ...
  • Odhad rychlosti vozidla ze záznamu on-board kamery 

    Janíček, Kryštof
    Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro odhad rychlosti vozidla ze záznamu palubní kamery. Odhad rychlosti je založen na odhadu optického toku mezi dvěma snímky a konvoluční neuronové síti. Na vytvořené datové ...