Now showing items 1-15 of 15

 • Atriový dům v moderní zástavbě 

  Šantavá, Žaneta
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu atriového domu v moderní zástavbě v obci Spojil v ulici Okružní na parcele 116/1. Typickým znakem objektu bude atrium, ke kterému budou přiléhat ...
 • Detached family house with premise 

  Janíček, Vít
  Bakalářská práce Detached family house with premise, je zaměřena na řešení dvojpodlažního rodinného domu 4+1 s nevýrobní provozovnou (kanceláří) pro zajištění podnikatelských aktivit potenciálního vlastníka. V práci je ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Beran, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu v k.ú. Hodolany, okres Olomouc. Dům je samostatně stojící ve stávající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený. ...
 • Ekologický dům 

  Woytela, Jindřich
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu. Dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou. Dispoziční uspořádání 5+KK odpovídá návrhu pro 4 člennou rodinu. Jedná se o konstrukci ...
 • Financování projektu výstavby rodinných domů 

  Peloušková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která ...
 • "Fit Body" Sporting Centre 

  Janíček, Vít
  Diplomová práce zpracovává dokumentaci pro realizaci novostavby multifunkčního sportovního centra. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s vnějším zateplovacím systémem ETICS. Objekt je navržen dle požadavků příslušných ...
 • Novostavba objektu pro bydlení 

  Pechal, Radek
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh novostavby rodinného domu v lokalitě Zlín - Kudlov. Jedná se o jednopodlažní podzemní objekt se samostatně stojící mimoúrovňovou garáží. Obytná buňka je navržena pro 4 osoby. Dům je ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Sehnal, František
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve Vranově. Objekt je navržen jako dvoupodlažní budova, umístěna na absolutně srovnaném terénu, který je otevřen do zahrady směrem na jih. Vstup do domu je řešen v prostřední ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Ondráček, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čermné. Objekt je navržen jako dvoupodlažní na rovinatém terénu, s mírným svahem orientovaným na jižní stranu. Vstup do domu je orientován ze západní strany. V této části je ...
 • Penzion Na Pasekách 

  Musílková, Julie
  V rámci bakalářské práce jsem řešila projekt penzionu, který je umístěn v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o stavbu samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem a je určena k rekreaci s ...
 • Rodinný dům 

  Moudrá, Aneta
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou na úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v obci Litohrady, je podsklepený s jedním nadzemním podlažím. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Burget, Jan
  Obsahem projektu je dvoupodlažní rodinný dům s provozovnou umístěný na okraji obce Brodek u Konice. První nadzemní podlaží se skládá ze tří provozních částí. První část je tvořena stolařskou dílnu se sociálním zázemím, ...
 • Rodinný dům v Křižanově 

  Sedláček, Adam
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu. Stavba se nachází na území městyse Křižanov na parcele 1614/1 o celkové ploše 2766 m2. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, umístěný ...
 • Studium fyzikálních vlastností tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken 

  Janíček, Vít
  Tato práce popisuje faktory ovlivňující chování tepelných izolací, požadavky kladené na tepelné izolanty a různé druhy tepelných izolací na bázi přírodních vláken. Cílem této práce je zhodnotit možnost náhrady klasických ...
 • Studium vlhkostně-transportních vlastností polymer-cementových stěrek pro vnější kontaktní zateplovací systémy budov 

  Janíček, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá studiem vlhkostně transportních vlastností polymercementových stěrek pro ETICS při různých dávkách redispergovatelného polymerního prášku. Rovněž se v práci zkoumá vliv provzdušnění na tyto ...