Now showing items 1-3 of 3

 • Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin 

  Janíček, Zdeněk
  Bakalářská práce obsahuje informace o různých metodách izolace nukleových kyselin a zaměřuje se především na metodu, která umožňuje izolovat nukleové kyseliny pomocí paramagnetických částic. Zahrnuje informace o nejlepších ...
 • Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody 

  Janíček, Zdeněk
  Diplomová práce obsahuje informace o používaných enzymech, biosenzorech, enzymových biosenzorech a magnetických částicích. Cholinesterasa (ChE) je obecné označení pro dva příbuzné enzymy, vzájemně se lišící výskytem a ...
 • Stabilita katodového materiálu pro LI-ion akumulátory 

  Janíček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou katodového materiálu pro Li- ion akumulátory. Předmětem výzkumu byly interkalační materiály, které jsou podrobně popsány v této práci. Teoretická část je věnována složení Li-ion ...