Now showing items 1-15 of 15

 • Comparing Different Types Of Light Sources 

  Janík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with the choice of an appropriate light source. Nine samples were measured and the results offer a comparison of different light sources and describe their differences. The results furthermore compare ...
 • Moderní systémy řízení pro automatizaci budov 

  Bittner, Jakub
  Cílem této práce je vytvoření laboratorního přípravku a laboratorního návodu pro výuku.Nejprve jsou v této práci popsány základní vlastnosti systému inteligentní elektroinstalaceKNX. Popsány jsou možné způsoby komunikace ...
 • Návrh elektroinstalace polyfunkčního domu 

  Sladký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování silových a datových instalací v polyfunkčním objektu. Tento objekt je složen ze dvou částí a to z kancelářských prostor umístěných v prvním nadzemním podlaží a ze čtyř ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace bytového domu 

  Ločárková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními instalacemi v budovách. Uvádí rozbor klasické a systémové instalace, přibližuje možnosti systémové instalace, její jednotlivé funkce a typy. Pojednává také o normách důležitých ...
 • Návrh systémové elektroinstalace komplexu hostelu, kolejí a baru 

  Sladký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektování systémové elektroinstalace v komplexu hostelu, kolejí a baru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou uvedeny v současnosti ...
 • Návrh systémové elektroinstalace sportovní haly 

  Jaroš, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s projektováním systémové elektroinstalace pro multifunkční sportovní centrum. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je věnována definicím a zásadám potřebných ...
 • Nové laboratorní úlohy pro systém řízení rezidenčních budov 

  Winkler, Miroslav
  Tato práce se zabývá inteligentními systémy pro řízení rezidenčních budov se zaměřením na systém ABB free@home od firmy ABB a dále návrhem laboratorní úlohy s prvky tohoto systému pro dvouhodinové a tříhodinové laboratorní ...
 • Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci 

  Orság, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je uveden teoretický rozbor silových a datových rozvodů a podklady pro návrh osvětlení ...
 • Projektová dokumentace elektro rodinného domu v rozsahu pro realizaci 

  Nedoma, Jakub
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou návrhu projektové dokumentace elektro pro rodinný dům. Teoretická část práce shrnuje požadavky vyplývající z příslušných právních norem a pojednává o hlediscích návrhu jak ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...
 • Spectrum Analysis Of Damaged Led Light Sources 

  Janík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Permanent damage to LED chips, often high temperature is one of the common problems. The article compares the spectrum of LED retrofits before and after permanent high temperature damage. Several different samples tested ...
 • Temperature Tests Of Led Light Sources 

  Janík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The article compares the effect of high ambient temperatures on LED retrofits. The nine measured samples examined the change of electrical and light technical parameters and eventual permanent high temperature damage. The ...
 • Zdroje světla 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními fotometrickými veličinami včetně jejich měření a provozními parametry, podle kterých se světelné zdroje posuzují. Dále je úkolem se obeznámit se základními druhy světelných ...
 • Zpracování DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu 

  Nestrojil, Martin
  Tato práce se zabývá zpracováním DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu. V úvodu práce jsou popsána teoretická témata, která souvisí s touto problematikou. Jedná se o požadavky na ...
 • Zpracování projektové dokumentace elektro s částečnou automatizací v rozsahu pro realizaci stavby RD 

  Jaroš, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou spojenou s tvorbou silových a datových rozvodů, definování zásad potřebných k vypracování dokumentace a realizace projektu elektroinstalace rodinného domu. První část práce ...