Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh elektroinstalace polyfunkčního domu 

  Sladký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování silových a datových instalací v polyfunkčním objektu. Tento objekt je složen ze dvou částí a to z kancelářských prostor umístěných v prvním nadzemním podlaží a ze čtyř ...
 • Projektová dokumentace elektro rodinného domu v rozsahu pro realizaci 

  Nedoma, Jakub
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou návrhu projektové dokumentace elektro pro rodinný dům. Teoretická část práce shrnuje požadavky vyplývající z příslušných právních norem a pojednává o hlediscích návrhu jak ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...
 • Temperature Tests Of Led Light Sources 

  Janík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The article compares the effect of high ambient temperatures on LED retrofits. The nine measured samples examined the change of electrical and light technical parameters and eventual permanent high temperature damage. The ...
 • Zdroje světla 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními fotometrickými veličinami včetně jejich měření a provozními parametry, podle kterých se světelné zdroje posuzují. Dále je úkolem se obeznámit se základními druhy světelných ...
 • Zpracování DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu 

  Nestrojil, Martin
  Tato práce se zabývá zpracováním DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu. V úvodu práce jsou popsána teoretická témata, která souvisí s touto problematikou. Jedná se o požadavky na ...
 • Zpracování projektové dokumentace elektro s částečnou automatizací v rozsahu pro realizaci stavby RD 

  Jaroš, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou spojenou s tvorbou silových a datových rozvodů, definování zásad potřebných k vypracování dokumentace a realizace projektu elektroinstalace rodinného domu. První část práce ...