Now showing items 1-13 of 13

 • DC-DC měnič pro systém maticového řízení pro LED 

  Gociek, Krzysztof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací DC-DC měniče pro napájení maticových LED polí určených pro automobilový průmysl. Tento měnič musí být schopen dodávat proud v řádu několika Ampérů a napětí v ...
 • Návrh a realizace řízení Tribometru 

  Janík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro tribologickou soustavu. S požadavkem vytvoření uživatelského prostředí pro zadání programu řízení pro daný experiment. Program je prováděn v určeném sledu a z ...
 • Návrh analogového sloupcového ukazatele 

  Janík, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem bateriově napájeného analogového sloupcového ukazatele (bargrafu) pro signalizaci pomalých signálů. Bargraf bude nasazen v mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. ...
 • Network Interface for Microblaze 

  Janík, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with interfacing of Xilinx MicroBlaze (UB) softcore microprocessor to 1 Gb/s Ethernet data bus via custom simple Ethernet switch. This interface is implemented on an FPGA board and serves as the lower ...
 • Optimalizované systémy napájení LED 

  Petra-Kajňák, Daniel
  Práca rozoberá návrh maticového LED displeja pre zadné svetlomety automobilu a jeho napájania. Vysvetľuje základné poznatky o meničoch, svetle a nárokoch na elektroniku v automobilovom priemysle. Navrhuje jednotlivé obvody, ...
 • Platforma MHP a její využití v DVB-T 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problém digitálních televizí a set-top boxů, přesněji řečeno platformu MHP a její využití v DVB-T, jak již vyplívá z názvu. V prvních kapitolách se zmiňuji o součastném analogovém pozemním vysílání ...
 • Podnikatelský plán na založení malé firmy 

  Janík, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o procesu založení malého podniku. V teoretické části se jedná zejména o rešerši odborné literatury. Dále jsou zde vysvětleny základní principy fungování podniku. V praktické části je představen ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Říhová, Kristýna
  Tato práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro konkrétní podnik malého rozsahu a jeho následné realizovatelnosti a ověření konkurenceschopnosti v českém tržním prostředí. Celá práce je rozdělena na praktickou ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti Algora spol. s r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh celkového řešení rozvoje společnosti a zlepšení jejího ...
 • Podpůrný systém pro správu a řízení FSO transceiveru 

  Janík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou optických bezkabelových spojů (FSO). V úvodní kapitole jsou diskutovány přednosti, základní principy a dílčí komponenty FSO spojů. Druhá kapitola se zabývá atmosférou z pohledu šířícího ...
 • Pokročilé modulace pro optické komunikace 

  Šmída, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou modulací pro optické bezdrátové komunikace. Jsou rozebrány různé typy modulací, které se používají v optických bezdrátových komunikacích. Jsou implementovány modulační techniky ...
 • Přenos dat po napájecím vedení 

  Ryška, Aleš
  Práce se věnuje komunikaci po napájecím vedení a jejím využití v předním světlometu automobilu. V práci se srovnávají různá komerčně dostupná řešení uvedená na trh, zejména pak modem firmy Qualcomm QCA7000. Dále se práce ...
 • Soubor polyfunkčních domů Břeclav, ulice U Nemocnice - příprava a organizace výstavby 

  Janík, Lukáš
  Diplomová práce je zpracována pro přípravu a organizaci výstavby polyfunkčních domů U Nemocnice v Břeclavi. Jedná se o komplex tři objektů z nichž první dva jsou domy a třetí řadové garáže. Jednotlivé objekty jsou dle ...