Now showing items 1-6 of 6

 • Analýzy a návrh změn evidence docházky 

  Janík, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému evidence docházky implementovanou samotnou společností SOFTWARE DEVELOPMENT EUROPE, s.r.o. a návrhem na změny. Analyzuje a srovnává komerčně dostupné řešení s vlastním řešení ...
 • Návrh postupu svařování ložiskové konzoly. 

  Houdek, Aleš
  Práce obsahuje návrh postupu výroby konkrétní svařované součásti ložiskové konzoly včetně posouzení svařitelnosti základního materiálu, volby metody a parametrů svařování, případně tepelného zpracování, výběru přídavného ...
 • Nové materiály ve svařování 

  Křížek, Stanislav
  Bakalářská práce zpracovaná v rámci studia oboru B2339 se zabývá svařitelností nových typů ocelí, zejména ocelí vysokopevnostních. Jde o literární studii zahrnující problémy svařitelnosti, tj. na vliv tepelně deformačního ...
 • Svařování tlakových nádob moderními způsoby svařování 

  Sýkora, Jan
  Tato práce se zbývá moderními způsoby svařování tlakových nádob. Cílem bakalářské práce je popsání jednotlivých metod určených k svařování tlakových nádob. Nejprve jsou uvedeny jednotlivé metody svařování, dále je rozepsán ...
 • Vliv složení ochranné atmosféry na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli 

  Dohnal, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jaký vliv má ochranný plyn na kvalitu svaru a přenos kovu do svarové lázně při MIG/MAG svařování. Také je zde popsáno jaké druhy sil mohou působit při této metodě svařování. Dále ...
 • Vývoj webové aplikace k testování znalostí uchazečů 

  Janík, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a tvorbou modulu do informačního systému společnosti XYZ s. r. o. Na základě požadavků získaných od společnosti je navrhnuta architektura modulu, identifikovány objekty aplikace, ...