Now showing items 1-14 of 14

 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budov 

  Bravenec, David
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním stavebních materiálů pro svislé nosné konstrukce staveb, tepelně izolačními materiály a vzájemnými kombinacemi konstrukčních materiálů a izolantů. Dále jsou zde uvedeny možnosti ...
 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budovy 

  Šagát, Hynek
  Tato práce se zabývá teplotně-vlhkostním posouzením stavebních konstrukcí bytového domu. Vybrané kritické detaily jsou posouzeny ve specializovaných programech Area 2015 a Cube3D 2015. Součástí práce je i termovizní měření ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Bartoněk, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu domu s pečovatelskou službou. Stavba bude umístěna v městské části Brno - Bystrc. Stavba bude sloužit pro ubytování seniorů a zajištění ...
 • Mateřská škola 

  Čech, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov. Objekt je samostatně stojící v nově vznikající zástavbě. Škola je navržena pro dvě třídy o celkovém počtu až čtyřiceti osmi ...
 • Polyfunkční dům 

  Šín, Kamil
  Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkční bytové budovy a dále její řešení z hlediska tepelné techniky a systémového využití izolace z pěnových PUR desek. Budova bude umístěna v katastru obce Albrechtice nad Orlicí ...
 • Polyfunkční dům 

  Jelének, Martin
  Předmětem mé diplomové práce „Polyfunkční dům“ je vypracování prováděcí projektové dokumentace k polyfunkčnímu domu v Boskovicích, který je koncipován jako energeticky úsporný dům. Návrh domu respektuje územní plán obce a ...
 • Polyfunkční dům 

  Hetych, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh polyfunkčního domu v obci Nebovidy. Objekt bude využíván ke sportování, kulturním akcím, zábavě a k administrativním činnostem. Stavba je situována v těsné blízkosti obecního úřadu. ...
 • Polyfunkční dům 

  Blaha, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna ve městě Žďár nad Sázavou, v ulici Neumannova. Stavba je členěna na bytové jednotky, ...
 • Polyfunkční dům 

  Michalicová, Iva
  Práce řeší projektovou dokumentaci polyfunkčního domu, ve kterém se nachází víceúčelová sportovní hala se zázemím a podkrovní byty. Objekt je navržen jako třípatrový, částečně podsklepený v mírně svažitém terénu. Střecha ...
 • Polyfunkční dům 

  Kmenta, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je vypracovat část projektové dokumentace pro realizaci polyfunkčního domu. Řešený objekt je projektován na stavební parcelu ve městě Hodonín. Jedná se o samostatně stojící, zděný, nepodsklepený, ...
 • Přestavba učiliště na pasivní bytový dům 

  Mázl, Michal
  Předmětem diplomové práce je projekt rekonstrukce učiliště na pasivní bytový dům. Diplomová práce navazuje na pilotní projekt přestavby bývalé ZŠ v Dubňanech na 27 bytů v pasivním standartu. Jedná se o skutečný projekt ...
 • Stavebně-fyzikální posouzení střešní konstrukce 

  Konopík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním konstrukčních řešení provádění tepelných izolací plochých střech z hlediska tepelné techniky. Poukazuje na možná konstrukční řešení z hlediska umístění tepelných izolací v ploché ...
 • Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

  Paďouk, Jaroslav
  Tato diplomová práce je teoretickou prací zabývající problematikou domů s nulovou spotřebou energie. Záměrem diplomové práce je vyhodnotit vybrané stavební konstrukce z hlediska jejich vlivu na splnění energetických požadavků ...
 • Základní škola 

  Šmejdířová, Zuzana
  Tématem diplomové práce je návrh základní školy pro první a druhý stupeň, která je situována v městské části Pardubičky ve městě Pardubice. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kde se bude nacházet celkově 18 kmenových učeben ...