Now showing items 1-1 of 1

  • Coulombovské interakce v elektronových svazcích 

    Jánský, Pavel
    Disertační práce se zabývá výpočty termoemisní trysky experimentální elektronové svářečky. Popisuje vliv prostorového náboje, který nejen ovlivňuje celkový emisní proud ve svazku, ale má také zásadní vliv na trajektorie částic.