Now showing items 1-3 of 3

 • Model pro ekonomickou simulaci procesů (sledování nákladů na nízkou jakost) 

  Janíková, Dita
  Tato práce se zabývá oborem simulace procesů a jejím využitím pro monitorování výdajů na nízkou jakost. Simulace procesů je obecně v podnicích málo využívaná a navíc na trhu neexistuje SW, který by na základě simulace ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Janíková, Dita
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší. Tato lávka přemosťuje řeku Ostravici ve Sviadnově u Frýdku-Místku. Hlavní náplní této práce bylo pro toto přemostění vypracovat ...
 • Výstavní pavilon 

  Janíková, Dita
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilonu o půdorysných rozměrech 36x36 m, výška 9,5 m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné prvky a části ...