Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesu montážní linky 

    Janíková, Dominika
    Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...