Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza tepelné ztráty větráním pro různě definovaná množství větracího vzduchu 

  Janírek, Martin Stanislav
  Práce analyzuje tepelné ztráty větráním pro různá množství větracího vzduchu. Analýza je provedena na několika modelových případech (školní třída, fitcentrum, kinosál a byt). U každého případu je řešena varianta bez použití ...
 • Odměňování statutárních orgánů a jejich optimalizace 

  Tkadlec, Lukáš
  Bakalářská práce na téma „Odměňování statutárních orgánů a jejich optimalizace“ pojednává o odměňování statutárních orgánů a vymezuje možnosti jejich odměňování. Práce charakterizuje pojem statutární orgán a postupně ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vojtková, Hana
  Diplomová práce se bude zabývat sestavením podnikatelského záměru a založením drobného podniku. V práci budou obsaženy teoretické informace, následně bude zanalyzována situace a zvolen nejvhodnější postup pro založení ...
 • Podnikatelský záměr pro založení centra pro lezecké sporty 

  Onderková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru pro zahájení podnikání společnosti s ručením omezeným v oblasti lezeckého sportu. Záměr je zpracován podle teoretické části, která obsahuje obecnou strukturu ...
 • Použití solárních kolektorů pro chlazení vnitřního prostředí obytných budov 

  Kněžínek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku použití atmosférických a vakuových solárních kolektorů v oblastech chlazení vnitřního prostředí obytných budov. Práce obsahuje podrobnější popis technologií chlazení poháněných ...
 • Rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení 

  Doležal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení. První část práce je věnována seznámení se s řešeným objektem. V dalším kroku je vypočtena jeho tepelná ztráta. Podle ...
 • Solární chlazení 

  Smokoň, Pavol
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi využití sluneční energie pro pohon chladících zařízení. První část je věnována různým technologiím v oblasti elektricky poháněných a teplem poháněných chladících zařízení. ...
 • Velkoplošné sálavé otopné systémy 

  Tajbrová, Lenka
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat souhrn velkoplošných sálavých otopných soustav a prvků používaných v těchto soustavách. Dalším cílem práce bylo jejich konstrukční řešení a vhodnost použití. Nakonec bylo provedeno ...
 • Využití zasklené lodžie pro předehřev větracího vzduchu - parametrická studie 

  Macháček, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zasklení lodžie na předehřev větracího vzduchu. V první části jsou popsány způsoby pasivního využívání slunečního záření a větrání bytů. Jako simulační program je použit THESEUS-FE 4.0, pro který ...
 • Využití změny skupenství při akumulaci tepla v solárních vzduchových systémech 

  Súkup, Tomáš
  V této práci je zpracován přehled možností akumulace tepla pro využití ve vytápění a ohřevu užitkové vody. V další části práce je navržen zásobník využívající PCM materiály pro vzduchový solární systém. Jeho vlastnosti ...