Now showing items 1-6 of 6

 • Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí 

  Ferenčák, Libor
  Cílem práce je návrh konstrukce a realizace mobilního robota, který bude schopen monitorovat teplotu okolí a hlídat tak, jestli nehrozí nebezpečí způsobené touto vysokou teplotou. Práce se nadále zabývá teoretickým popisem ...
 • Navigace mobilního robotu pomocí fuzzy logiky 

  Janovec, Aleš
  V úvodní části diplomové práce je provedena analýza metod, jež se využívají k navigaci mobilních robotů. Hlavní část diplomové práce tvoří návrh systému řízení mobilního robotu. Řídicí systém robotu je založen na fuzzy ...
 • Realizace přístupového systému pro inteligentní budovy na bázi RFID 

  Mikšíček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití RFID technologie v inteligentních budovách. V první části popisuje hlavní části technologie, princip funkce a uvádí příklady využití v různých oblastech. Druhá část se zabývá ...
 • Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U 

  Křivka, Martin
  Tato bakalářská práce vznikla jako podpora výuky předmětu Programovatelné automaty na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Vysokého učení technického. Cílem této práce bylo seznámit se s modely ...
 • Simulační modely EDUmod pro PLC v NI LabVIEW 

  Jančík, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá propojením programovatelného automatu (PLC) s osobním počítačem (PC) za účelem řízení softwarových simulací v NI LabVIEW. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. Navrhnout a zhotovit ...
 • Vyhodnocování chybovosti komponent pro měření parametrů z FVE 

  Rataj, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací testovací stanice pro reálné měření Hallových sond, které slouží k měření velkých stejnosměrných proudů (stringů) vyskytujících se zejména u FVE. U těchto sond dochází ...